Selecteer een pagina

Marc Schaap

Musicus
LespraktijkContact

Biografie

Marc Schaap (1958) studeerde orgel (docerend en uitvoerend musicus) en kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium. Daarna studeerde hij tevens schoolmuziek en koordirectie. Als dirigent is hij o.a. verbonden aan de Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij te Rotterdam.

Hij is actief als docent orgel, piano, koordirectie en theorielessen, zowel in cursusverband als in een eigen lespraktijk. Tevens is hij coördinator van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en medewerker kerkmuziek voor het bisdom Rotterdam.

Contact

Email

marcschaap@xs4all.nl

Telefoon

0636145694