Selecteer een pagina
 

Biografie

 

Marc Schaap (1958) studeerde orgel (docerend en uitvoerend musicus) en kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium. Daarna studeerde hij tevens schoolmuziek en koordirectie.

Als dirigent en organist is hij o.a. sinds 1987 verbonden aan de Kathedrale kerk te Rotterdam.

In 1989 werd door hem de Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij te Rotterdam opgericht. Met dit kwaliteitskoor werden CD’s opgenomen. Het koor werkte regelmatig mee aan radio- en televisieuitzendingen en ondernam concertreizen naar o.a. Rome, Engeland en Praag. Onder zijn leiding werden grote koorwerken en andere veeleisende koorwerken van componisten als Vivaldi, Fauré, Rheinberger, Dubois, Händel, Haydn, Stainer, etc. uitgevoerd.

 

 

Sinds 1980 is hij actief als docent orgel, piano, koordirectie en theorielessen, zowel in cursusverband (zie ook: www.kerkmuziekopleidingen.nl) als in een eigen lespraktijk.

Vanaf september 1988 is hij docent en cursusleider voor verschillende opleidingen voor kerkmusici. Vanuit de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek  (ISOK) heeft hij o.a. gezorgd voor de buitenlandse studiereizen voor conservatoriumstudenten. Als medewerker kerkmuziek voor het bisdom Rotterdam is hij sinds 1992 tevens verantwoordelijk voor de opleiding van het amateurkader van organisten en dirigenten.

Vanaf juni 2006 is hij coördinator van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (www.nsgv.nl). Vanuit deze functie heeft hij o.a. zitting in verschillende landelijke bestuursorganen op het terrein van kerkmuziek.